PROJEKTOVANJE

detaljnije opisan dio posla kojim se bavimo...

hollodex-projektovanje-

Naša osnovna djelatnost je projektovanje objekata svih namjena te izrada potrebne dokumentacije neophodne za dobijanje građevinske dozvole. To je proces koji se sastoji od nekoliko faza, počevši od idejnog do glavnog, odnosno izvođačkog projekta, bilo da su u pitanju novi objekti, sanacije, adaptacije, rekonstrukcije, dogradnje ili nadogradnje. Izradi glavnog projekta predhodi izrada UTU uslova, odnosno lokacijskih uslova u zavisnosti od vrste, veličine i lokacije budućeg objekta koji su obavezujući za projektanta. Kao odgovor na specifične zahtjeve, trudimo se da ponudimo nekoliko rješenja i na taj način pomognemo da se najbolji način usaglase želje Investira i mogućnosti.

Sa arhitektom, koji je ujedno i koordinator projekta, se razmatraju moguća idejna rješenja, kroz otvorenu saradnju i direktan dijalog, kako bi se sagledale sve potencijalne želje i očekivanja Investitora u svim fazama s ciljem dobijanja što kvalitetnijeg rješenje budućeg objekta. Proces projektovanja pratimo 3D vizuelizacijom i prezentacijom kao i animacijama u slučaju kompleksnijih objekata s ciljem što boljeg razumijevanja budućeg objekta od strane Investitora. U našem projektnom birou možete, u dogovorenom roku, dobiti svu potrebnu dokumentaciju neophodnu za dobijanje građevinske dozvole sa svim fazama za koje angažujemo stručne saradnike. Naš stručni tim sa svojim višegodišnjim iskustvom u ovoj oblasti će vam pomoći da dobijete optimalno, funkcionalno, racionalno i kvalitetno rješenje u najkraćem mogućem roku.