Projekti

Pouzdanost, sigurnost i kvalitet Vaša GIFA Consulting

TC Patrija

Stručni nadzor nad izvođenjem kompletnog investicionog zahvata do potpunog okončanja izgradnje poslovnog objekta na adresi Kralja Petra I Oslobodioca u Prijedoru koji obuhvata arhitektonsku fazu, konstruktivnu fazu, hidro fazu, elektro fazu jake i slabe struje i mašinsku fazu.Category: Nadzor i Konsalting

Godina projekta: 2021

Investitor: MG MIND

Lokacija: Prijedor

Status projekta:

ZAVRŠEN

Rating: