NADZOR

detaljnije opisan dio posla kojim se bavimo...

strucni_nadzor

Naš projektantski tim posjeduje ovlaštenja i za vršenje stručnog nadzora nad izvođenjem objekata.

Stručni nadzor podrazumijeva:

 • kontrolu ispunjenosti ugovorenih obaveza izvođača radova,
 • kontrolu izvođenja radova prema odobrenoj tehničkoj dokumentaciji,
 • održavanje rokova izvođenja radova,
 • utroška sredstava,
 • kontrola kvalitete ugrađenih materijala i izvedenih radova u donosu na propise o tehničkim normativima i standarde,
 • davanje tumačenja eventualno nedovoljno jasnih i nedefinisanih detalja iz tehničke dokumentacije kao i rješavanje drugih tehničkih pitanja koja nastaju u toku izvođenja objekta,
 • učestvovanje u snimanju i obračunu izvedenih radova,
 • vršenje kontrole realizacije terminskih planova,
 • pravovremeno upozoravnje izvođača na uočene nedostatke,
 • koordinisanje rada svih učesnika u izgradnji,
 • podnošenje odgovarajućih izvještaja Investitoru i obavljanje svih drugih poslova u svojoj nadležnosti.